Τεχνικών ασφαλείας

Το  ΚΔΒΜ  ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης,  υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών 10 ωρών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους με τίτλο:

«Επιμόρφωση Εργοδοτών σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας».

Η ύπαρξη τεχνικού Ασφαλείας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο.

Αν έχεις μια επιχείρηση χαμηλής επικινδυνότητας (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός) και απασχολείς μέχρι 50 άτομα, μπορείς να έχεις το ρόλο του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησής σου, εφόσον παρακολουθήσεις το πιστοποιημένο σεμινάριο της ΕΤΑΠ διάρκειας δέκα (10) ωρών.

Αν η επιχείρησή σου είναι μέσης επικινδυνότητας (βιομηχανία) και απασχολείς μέχρι 50 άτομα, μπορείς να έχεις το ρόλο του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησής σου, υπο προυποθέσεις. Γι αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά.

Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος είναι οι εξής:

Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων).

Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνηση και καταγραφή).

Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.

Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας.

Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις).

Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα των εργαζομένων).

Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κ.λπ.).

Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές).

Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 16/96

Διαμόρφωση θέσεων εργασίας- εργονομικές διευθετήσεις Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου.

Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων.

Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες.

Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό.

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει Βεβαίωση  Παρακολούθησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία τον καθιστά Τεχνικό Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

 

Οι εξής ημερομηνίες έχουν ήδη προγραμματιστεί:

  1. 25-31/3/2024
  2. 13-19/5/2024
  3. 17-23/6/2024
  4. 9-15/9/2024
  5. 14-20/10/2024
  6. 28/11 – 3/12/2024
  7. 9-15/12/2024

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο σεμινάριο ΠΡΙΝ προσλάβετε τον πρώτο σας εργαζόμενο, αλλιώς η πρόσληψη δεν θα μπορέσει να προχωρήσει!

 

Κόστος συμμετοχής 50 ευρώ.

Πληροφορίες-Εγγραφές

Ηροδότου 6 & Κανάρη (Πρώην Σχολές Παπαφλέσσα) | Καλαμάτα 24100

Τηλ. 2721024174 | Email: kek@etappeloponnisos.gr

Στοιχεία Προγράμματος

Άτομα: 100
Διάρκεια: Β κατηγορίας 35 ώρες, Γ κατηγορίας 10 ώρες
Κόστος: Β κατηγορίας 120€, Γ κατηγορίας 50€

Σας ενδιαφέρει;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άλλα σεμινάρια

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα e-BUSINESS & DIGITAL MARKETING

Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εξ ’αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ