Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι νομικά απαιτούμενο για να μπορεί ο οποιοσδήποτε να προμηθευτεί γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης (το εάν είναι “επαγγελματικής χρήσης” αναφέρεται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου). Δεν σχετίζεται με το εάν είναι επαγγελματίες αγρότες. Μπορούν μετά από εξετάσεις να το λάβουν μή επαγγελματίες αγρότες, ψεκαστές γεωργικών φαρμάκων, κηπουροί κλπ.

Πιστοποιητικό γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων – Διαδικασία Εξετάσεων

Οι εξετάσεις γίνονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που συγκροτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο και μέσω Η/Υ, σε αίθουσες εγκεκριμένων εξεταστικών κέντρων. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε 20 ερωτήσεις.

Το ΚΕΚ της ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως φορέας παροχής κατάρτισης & Κέντρο εξετάσεων χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 27210 24174.

Στοιχεία Προγράμματος

Επιδοτούμενο: Χωρίς επιδότηση

Σας ενδιαφέρει;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άλλα σεμινάρια

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα e-BUSINESS & DIGITAL MARKETING

Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εξ ’αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Τεχνικών ασφαλείας