Εξ ’αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Μεσσηνίας, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Η διάρκεια του σεμιναρίου ανέρχεται σε 150 ώρες ενώ οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.)

 

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευσης (ΙΕΚ)με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • όσοι εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 150 διδακτικές ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης που κατανέμονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες ως εξής:

 • Μάθηση και Εκπαίδευση
 • Ενηλικιότητα και εκπαίδευση ενηλίκων: Αποσαφήνιση εννοιών
 • Τρεις θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Διερεύνηση και Ανάλυση Αναγκών
 • Κατάρτιση προγράμματος σπουδών
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 • Οργάνωση Διδακτικής Ενότητας
 • Ρόλοι Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 • Εκπαίδευση σε ομάδες
 • Αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενήλικων
 • Μικροδιδασκαλία

 

Τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος

Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο εξ’ολοκλήρου με εξ’αποστάσεως ασύγχρονη μορφή διδασκαλίας μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.  Οι συμμετέχοντεςέχουν την  «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής τους παρουσίας σεσυγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Οι συμμετέχοντες, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής  ενότητας, καλούνται να υποβάλουν  ηλεκτρονικά την αντίστοιχηεργασία.

 

Κόστος

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε  170 ευρώκαι καταβάλλεται με την εγγραφή.

 

Παροχές σεμιναρίου

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»
 • Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Επιμελητήριου Μεσσηνίας

 

Πληροφορίες-Εγγραφές

Ηροδότου 6 & Κανάρη (Πρώην Σχολές Παπαφλέσσα) | Καλαμάτα 24100

Τηλ. 2721024174 | Email: kek@etappeloponnisos.gr

Στοιχεία Προγράμματος

Διάρκεια: 150 ώρες
Κόστος: 170€

Σας ενδιαφέρει;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άλλα σεμινάρια

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα e-BUSINESS & DIGITAL MARKETING

Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εξ ’αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Τεχνικών ασφαλείας