Η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων ως φορέας κατάρτισης του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας διοργανώνει το αμέσως επόμενο διάστημα σεμινάρια με τα εξής θέματα:

  1. 1.Σεμινάριο για γραμματείς και διοικητικό προσωπικό, με στόχο την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σε θέματα προετοιμασίας και οργάνωσης της καθημερινής τους εργασίας και επικοινωνίας με τους συναδέλφους και πελάτες. Απευθύνεται σε υποψήφιους γραμματείς, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στο χώρο εργασίας καθώς και σε γραμματείς, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, να γνωρίσουν τα νέα πρότυπα διοίκησης και να αναβαθμίσουν το ρόλο τους.
  2. 2.Σεμινάριο με θέμα «Αγγλικά στον Τουρισμό», με στόχο την εισαγωγή στην αγγλική ορολογία χρήσιμη για τον τουριστικό κλάδο. Απευθύνεται σε όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τουρισμό και θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινή τους επικοινωνία με τουρίστες που προέρχονται από ξένες χώρες.
  3. 3.Σεμινάριο πιστοποίησης χρήσης Η/Υ DIPLOMA BASIC OFFICE, με στόχο την επιμόρφωση και την απόκτηση της πιστοποίησης στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε ανέργους και φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στις βασικές ενότητες των Η/Υ και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι στο χώρο εργασίας. Το πιστοποιητικό DIPLOMA BASIC OFFICE είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει περισσότερο και θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την εργασία σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής και το κόστος μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της ΕΤΑΠ (Ηροδότου 6 & Κανάρη) καθημερινά

09:00 – 17:00 και στο τηλ. 2721024174.

@ Αιτήσεις ενδιαφέροντος στο e-mail: kek@etappeloponnisos.gr