Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012

 laek

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιo του προγράμματος «Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012»  σύμφωνα με την αριθμ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και το Σωματείο Ψυκτικών Ν. Μεσσηνίας τα εξής προγράμματα εργαζομένων:

Περισσότερα...  

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012

 laek

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιo του προγράμματος «Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012»  σύμφωνα με την αριθμ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Λογιστών Ν. Μεσ/νίας, το Σωματείο Χρυσοχόων-Ωρολογοποιών Καλαμάτας και  τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας «Ο Ερμής» τα εξής προγράμματα εργαζομένων:

Περισσότερα...  

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΦΟΙ ΓΚΙΖΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

 ΚΕΚ Διαρθρωτική Προσαρμογή Α4


Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του  «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»  πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της επιχείρησης  ΑΦΟΙ ΓΚΙΖΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης:

Περισσότερα...  

  

Διαρθρωτική  προσαρμογή εργαζομένων-αυτοαπασχολούμενων μικρών επιχειρήσεων (ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

 transportation-s

Η Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με την «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων/Αυτοαπασχολουμένων:......

 Περισσότερα...  

  

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 taxi s

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων/Αυτοαπασχολουμένων:

Περισσότερα...  

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις για το Voucher Ανέργων Ηλικίας 18 έως 29

 

VoucherΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους νέους/ες που έχουν επιλεχθεί και κατέχουν αριθμό voucher. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών με συνολικό επίδομα 400 €, πρακτική εξάσκηση σε αξιόπιστες ανερχόμενες και ανθεκτικές στην κρίση επιχειρήσεις για 500 ώρες σε διάστημα 5 μηνών με αμοιβή 2400 € ή 2.700 €, επιδοτούμενη πρόσληψη στην επιχείρηση πρακτικής.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν και να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, αφού προσφέρονται (ανάλογα με τον αριθμό απασχολούμενου προσωπικού στην επιχείρηση), εργαζόμενοι για 500 ώρες ο καθένας, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αμοιβή από την επιχείρηση ή άλλη ασφαλιστική επιβάρυνση.

Λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
Η λίστα με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες μπορεί να απασχοληθούν οι καταρτιζόμενοι ανανεώνεται συνεχώς. Αναφέρονται επιχειρήσεις που επιθυμούν να δημοσιευθούν τα στοιχεία και οι ανάγκες τους.

 

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕΤ)

 

 Poster 2012-11-27Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕΤ το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης:

 Περισσότερα...  

  

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετώνjobs 2

Η δράση αφορά σε ανέργους από 18 έως 29 ετών και διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών του, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Συνολικά, αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι, εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα/βάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα...  

Διαρθρωτική  προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 material-of-commerce

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΕΡΜΗΣ» πρόγραμμα κατάρτισης Αυτοαπασχολουμένων:

 Περισσότερα...  

  

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΣΙΑΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

 

 Poster 2012-11-20Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της επιχείρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΣΙΑΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης: 

 Περισσότερα...  

  

«Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή» (Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄)

insurance

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση & εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄) και για τις τρείς κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών:

1. Κτίρια
2. Λέβητες και Εγκαταστάσεις Θέρμανσης
3. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

 Περισσότερα... 

  

Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των MME σε θέματα Εξωστρέφειας

 

world  

Σε δεσμεύουν τα «όρια» της Ελλάδας; Η Επιχειρηματικότητα δεν έχει «όρια».

Γίνε Εξωστρεφής, μέσα από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των MME σε θέματα Εξωστρέφειας, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Περισσότερα...  

  

Διαρθρωτική  προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

 transportation-s

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης:

 Περισσότερα...  

  

Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (17/12/2012 - 24/01/2013)

 

Poster 2012-12-17

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «Επιχορήγηση Ανέργων με επιταγές κατάρτισης (training voucher) για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» θα πραγματοποιήσει το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης:

 Περισσότερα...  

  

«Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές» (Π.Δ. 190/2006)

 

house

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την εταιρεία «Προοπτική Μεσίτες Ασφαλίσεων» υλοποιεί μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, και αφορά σε: ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων καθώς και σε υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαρθρωτική  προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 material-of-commerce

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΕΡΜΗΣ» πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων:

 Περισσότερα...  

  

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.