Διαρθρωτική  προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 material-of-commerce

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΕΡΜΗΣ» πρόγραμμα κατάρτισης Αυτοαπασχολουμένων:

A/A Τίτλος Προγράμματος Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Διάρκεια Ωρών Αριθμός Καταρτιζόμενων
1. Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης στη σύγχρονη επιχείρηση 25-05-2013 16-09-2013 188 20

 

Το πρόγραμμα με τίτλο: «Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης στη σύγχρονη επιχείρηση» είναι διάρκειας 188 ωρών και θα το παρακολουθήσουν 20 εργοδότες- αυτοαπασχολούμενοι του εμπορικού κλάδου.

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης των μελών του επιχειρήσεων στην αγορά, μέσα στην συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία, βελτιώνοντας τη χρήση των πόρων τους, ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας παράλληλα την εσωτερική τους δομή και δυναμική. Οι δράσεις διαρθρωτικής προσαρμογής γίνονται με σεβασμό στην περιβαλλοντική διαχείριση και ενισχύουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι στοχευόμενες εσωτερικές παρεμβάσεις, συνδέονται με ενίσχυση προσόντων των απασχολουμένων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.

Γίνεται σύνδεση με τους τομείς προτεραιότητας της πρόσκλησης, τις ανάγκες, τα προβλήματα και τους στόχους των επιχειρήσεων, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των απασχολουμένων στον εμπορικό κλάδο.

Η θεωρητική κατάρτιση θα βασιστεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων εκπαιδευτικών αναγκών.

* Βασικές τεχνικές πωλήσεων/ διαπραγματεύσεων (Απόφαση αγοράς- συνεργασίας, Οργάνωση της εργασίας, Πώληση και επικοινωνία, Αρνήσεις κι Αντιρρήσεις, Εμπόδια Επικοινωνίας, Αγοραστικά κίνητρα, Σκοπός και στόχος της επικοινωνίας και της πώλησης, Οι πελάτες και οι απαιτήσεις τους, Αποτελεσματικές τεχνικές εισπράξεων οφειλών- υποχρεώσεων, Οπλοστάσιο του πωλητή, Κλείσιμο συμφωνίας)
* Βασικές Αρχές Οργάνωσης και διαχείρισης ΜμΕ (Βασικές Αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, Βασικές Αρχές λογιστικής, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση άγχους)
* Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας (Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, Εργασιακές σχέσεις και βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης)

Η πρακτική άσκηση του προγράμματος θα υλοποιηθεί με την μορφή της τηλεκατάρτισης. Η υλοποίηση των ωρών τηλεκατάρτισης πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας αλληλεπιδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, και εικονικούς χώρους συναντήσεων για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι πλήρως ελληνοποιημένο, αλληλεπιδραστικό, και επαναχρησιμοποιήσιμο (reusable). Το περιεχόμενο είναι δομημένο με την μορφή learning objects και καλύπτει με την κατάλληλη αναδιάταξη πλήρως το πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της τηλεκατάρτισης έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα χρήσης αίθουσας πληροφορικής του Κ.Ε.Κ., εξασφαλίζοντας έναν Η/Υ ανά καταρτιζόμενο για την αυτοεκπαίδευση τους, σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν διαθέτουν δικό τους Η/Υ. Η αίθουσα θα διατίθεται συγκεκριμένες μέρες και ώρες για την τηλεκατάρτιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί στο ωρολόγιο του προγράμματος.

Η εκπαιδευτική διαδικασία της κλασσικής κατάρτισης περιλαμβάνει διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων από καθηγητή, σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής με την υποστήριξη όλων των απαραίτητων εποπτικών μέσων (video-projector, διαφανοσκόπειο, κλπ), ενώ της τηλεκατάρτισης από καθηγητή επόπτη με τη χρήση συγκεκριμένης ύλης (βιβλίο εκπαιδευτή), καθώς και της πλατφόρμας ασύγχρονης κατάρτισης όπου ο καθηγητής μπορεί να παρακολουθεί την μαθησιακή πορεία των καταρτιζομένων, να αξιολογεί σε εξατομικευμένο επίπεδο τις αποκτηθείσες ικανότητες και να επανακαταρτίζει (από απόσταση) στα αντικείμενα εκείνα που αποδεδειγμένα είναι απαραίτητο.

 

logos-eie

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.