Διαρθρωτική  προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 material-of-commerce

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΕΡΜΗΣ» πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων:


A/A Τίτλος Προγράμματος Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Διάρκεια Ωρών Αριθμός Καταρτιζόμενων
1. Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης στη σύγχρονη επιχείρηση 18-05-2013 18-09-2013 188 24

Το πρόγραμμα με τίτλο: «Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης στη σύγχρονη επιχείρηση» είναι διάρκειας 188 ωρών και θα το παρακολουθήσουν 24 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του εμπορικού κλάδου.

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης των μελών του επιχειρήσεων στην αγορά, μέσα στην συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία, βελτιώνοντας τη χρήση των πόρων τους, ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας παράλληλα την εσωτερική τους δομή και δυναμική. Οι δράσεις διαρθρωτικής προσαρμογής γίνονται με σεβασμό στην περιβαλλοντική διαχείριση και ενισχύουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι στοχευόμενες εσωτερικές παρεμβάσεις, συνδέονται με ενίσχυση προσόντων των απασχολουμένων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.

Γίνεται σύνδεση με τους τομείς προτεραιότητας της πρόσκλησης, τις ανάγκες, τα προβλήματα και τους στόχους των επιχειρήσεων, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των απασχολουμένων στον εμπορικό κλάδο.

Η θεωρητική κατάρτιση θα βασιστεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων εκπαιδευτικών αναγκών.

* Βασικές τεχνικές πωλήσεων/ διαπραγματεύσεων (Απόφαση αγοράς- συνεργασίας, Οργάνωση της εργασίας, Πώληση και επικοινωνία, Αρνήσεις κι Αντιρρήσεις, Εμπόδια Επικοινωνίας, Αγοραστικά κίνητρα, Σκοπός και στόχος της επικοινωνίας και της πώλησης, Οι πελάτες και οι απαιτήσεις τους, Αποτελεσματικές τεχνικές εισπράξεων οφειλών- υποχρεώσεων, Οπλοστάσιο του πωλητή, Κλείσιμο συμφωνίας)
* Βασικές Αρχές Οργάνωσης και διαχείρισης ΜμΕ (Βασικές Αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, Βασικές Αρχές λογιστικής, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση άγχους)
* Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας (Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, Εργασιακές σχέσεις και βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης)

Η πρακτική άσκηση του προγράμματος θα υλοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, εντός του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων και θα αφορά στην πρακτική εφαρμογή των θεματικών ενοτήτων που θα διδαχθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης.

Η πρακτική άσκηση θα επιβλέπεται από Επόπτη Πρακτικής Άσκησης , υπεύθυνο του ΚΕΚ ο οποίος θα φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της και την άμεση σύνδεση της με την θεωρητική κατάρτιση του προγράμματος.

 

logos-eie

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.