«Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή» (Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄)

insurance

 

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση & εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄) και για τις τρείς κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών:

1. Κτίρια
2. Λέβητες και Εγκαταστάσεις Θέρμανσης
3. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει :

α) να είναι διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ` εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

β) να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και

γ) να συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις του Τ.Ε.Ε.  

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε εκπαιδευόμενος παραλαμβάνει από τον φορέα μας Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης, προκειμένου να μπορεί να λάβει μέρος στην εξεταστική διαδικασία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 27210 24174, κα Κελεπούρη Μαρία

 


 

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.