«Τεχνίτες αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων» (ΠΔ. 66/2010)


Poster 2012-10-25

(ΠΔ. 66/2010)

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων σύμφωνα με το Π.Δ 66/2010. Η άδεια αυτή δίνει το δικαίωμα στον τεχνίτη να τοποθετεί, να συντηρεί και να επισκευάζει εξαρτήματα αυτοκινήτου με υγραέριο (LPG) και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

Έναρξη: 25/10/2012 - Λήξη: 15/12/2012

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες, εκ των οποίων προβλέπεται ελάχιστος χρόνος πρακτικής εκπαίδευσης 80 ώρες. Τα σεμινάρια υλοποιούνται από εισηγητές, καταρτισμένους και πιστοποιημένους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ως προς την θεματολογία του προγράμματος.

Μερικές από τις θεματικές ενότητες που θα διδαχτούν είναι οι εξής:

1. Τεχνολογία εγκαταστάσεων αερίου

• Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των αερίων CNG & LPG
• Υποχρεωτικά εξαρτήματα βάσει της Οδηγίας ECE R110 & R67
• Τεχνολογία εγκαταστάσεων και οχημάτων αερίων
• Συστήματα Βεντούρι (Ventouri) & μουλτιπόϊντ (multipoint)
• Οχήματα με κίνηση υδρογόνου

2. Πρακτικές εργασίες σε οχήματα αερίου

• Μετατροπή σε εγκαταστάσεις αερίου
• Εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων αερίου
• Έλεγχος στεγανότητας σε συστήματα CNG & LPG

3. Νομικές βάσεις

• Επίκαιρες Οδηγίες για οχήματα και εξαρτήματα CNG και LPG
• Εθνικοί κανονισμοί για οχήματα / εξαρτήματα αερίου
• Αδειοδότηση οχημάτων αερίου
• Διατάξεις για ελέγχους οχημάτων αερίου

4. Θεματολογία κανόνων ασφαλείας

• Πρόληψη κινδύνων και εξοικείωση με τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνής κανονισμούς ασφαλείας

Η πρακτική εκπαίδευση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένα συνεργεία.

Το κόστος του σεμιναρίου ορίζεται στο ποσό των 450€.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα δοθεί Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης από το ΚΕΚ ΕΤΑΠ που είναι ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε συνημμένη κατάσταση) για τη χορήγηση της άδειας τεχνίτη αερίων καυσίμων στο φάκελο που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών αι & Συγκοινωνιών. 


 

Για Αιτήσεις Συμμετοχής & Πληροφορίες: 

Κα Θεοδωρακέα Αικατεριίνη

Ώρες Επικοινωνίας: 08:30-15:30

 

 

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.