Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βασικές αρχές υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων"


Το πρόγραμμα με τίτλο: «Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων» (ΕΦΕΤ), διάρκειας 10 ωρών, υλοποιήθηκε με επιτυχία 26 & 27/04/2012.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, και έλαβαν συμμετοχή 20 εκπαιδευόμενοι οι οποίοι απασχολούνται ως εργαζόμενοι ή ιδιοκτήτες σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις / καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

efet           kek-noborders
Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.