Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακής Επιθεώρησης Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

 
radiator

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακής Επιθεώρησης Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση & εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει από τον φορέα μας την σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς και για την συμμετοχή του στην εξεταστική διαδικασία.

Έναρξη: 03/12/2013

Λήξη: 17/12/2013

Logo Ενεργειακή επιθεώρηση s

 

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.