Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012

 
laek

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιo του προγράμματος «Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012»  σύμφωνα με την αριθμ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και το Σωματείο Ψυκτικών Ν. Μεσσηνίας τα εξής προγράμματα εργαζομένων:

A/A Τίτλος Προγράμματος Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Διάρκεια Ωρών Αριθμός Καταρτιζόμενων
1.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

(Επιμελητήριο Μεσσηνίας)

11-11-2013 18-12-2013 40 25
2.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING

(Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων)

18-11-2013 16-12-2013 40 25
3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

(Σωματείο Ψυκτικών Ν. Μεσ/νίας)

25-11-2013 18-12-2013 40 25

 

 

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.