Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012

 
laek

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιo του προγράμματος «Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012»  σύμφωνα με την αριθμ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, Συντεχνία Αρτοποιών Μεσσηνίας και  το Σωματείο Εγκαταστατών Υδραυλικών Ν. Μεσ/νίας «Η Σαμαρείτις» τα εξής προγράμματα εργαζομένων:

A/A Τίτλος Προγράμματος Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Διάρκεια Ωρών Αριθμός Καταρτιζόμενων
1.

ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

(Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας)

30-10-2013 27-11-2013 40 25
2.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

(Συντεχνία Αρτοποιών Μεσσηνίας)

02-11-2013 23-11-2013 40 25
3.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(Σωματείο Εγκαταστατών Υδραυλικών Ν. Μεσ/νίας «Η Σαμαρείτις»)

06-11-2013 26-11-2013 40 25

 

 

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.