Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

insurance

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση & εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει από τον φορέα μας την σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς και για την συμμετοχή του στην εξεταστική διαδικασία.

Έναρξη : 22/10/2013

Λήξη : 14/11/2013

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 27210 24174, κα Κελεπούρη Μαρία

 

 

Logo Ενεργειακή επιθεώρηση s

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.