Διαρθρωτική  προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

 
Air Condition s

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων/Αυτοαπασχολουμένων:


A/A Τίτλος Προγράμματος Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Διάρκεια Ωρών Αριθμός Καταρτιζόμενων
1. Κατάρτιση σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 30-09-2013 29-11-2013 181 22

 

logos-eie

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.