Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012

 
laek

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιo του προγράμματος «Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012»  σύμφωνα με την αριθμ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Λογιστών Ν. Μεσ/νίας, το Σωματείο Χρυσοχόων-Ωρολογοποιών Καλαμάτας και  τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας «Ο Ερμής» τα εξής προγράμματα εργαζομένων:

A/A Τίτλος Προγράμματος Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Διάρκεια Ωρών Αριθμός Καταρτιζόμενων
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21-09-2013 23-10-2013 40 25
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 25-09-2013 21-10-2013 40 25
3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 23-09-2013 14-10-2013 40 25

 

 

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.