Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 taxi s

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων/Αυτοαπασχολουμένων:

A/A Τίτλος Προγράμματος Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Διάρκεια Ωρών Αριθμός Καταρτιζόμενων
1. Κατάρτιση ιδιοκτητών – εργαζομένων σε ταξί 16-09-2013 21-11-2013 181 23

 

 

logos-eie

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.