Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Λογιστικά Αγγλικά

 VOCATIONAL ENGLISH CERTIFICATE IN ACCOUNTING

 Στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ εγκαινιάζουμε μια νέα συνεργασία με την Express Publishing - International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.

 Αυτή η νέα συνεργασία θα παρέχει δύο μοναδικά πιστοποιητικά:

i) Το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Απονέμεται στο σπουδαστή των Αγγλικών Ειδικότητας ο οποίος ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα

 ii) Το πιστοποιητικό εξετάσεων. Απονέμεται στο σπουδαστή των Αγγλικών Ειδικότητας ο οποίος ολοκληρώνει με επιτυχία την εξέταση, διάρκειας μίας ώρας.

Μια πρωτοποριακή λύση

 Το πιστοποιητικό:

ενισχύει την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλει στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

συνεισφέρει στην

επαγγελματική ανέλιξη και διασφαλίζει

συνεχή απασχόληση μέσω της διά βίου μάθησης.

εξασφαλίζει ότι οι σπουδαστές και επαγγελματίες κατέχουν τα Αγγλικά Ειδικότητας στο βαθμό που απαιτείται στο επάγγελμά τους.

 

Οι Εξετάσεις

Κάθε εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτών.

Η εξέταση περιλαμβάνει 5 μέρη:

Μέρος 1: Ακουστική κατανόηση

Μέρος 2: Λεξιλόγιο/Ορολογία

Μέρος 3: Κατανόηση γλωσσικών λειτουργιών

Μέρος 4: Κατανόηση γραπτού λόγου

Μέρος 5: Παραγωγή γραπτού λόγου. 

 

 

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε: 27210 24174.

 

 

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.