Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των MME σε θέματα Εξωστρέφειας

 

world  

Σε δεσμεύουν τα «όρια» της Ελλάδας; Η Επιχειρηματικότητα δεν έχει «όρια».

Γίνε Εξωστρεφής, μέσα από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των MME σε θέματα Εξωστρέφειας, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να είσαι εργαζόμενος σε MME ή αυτοαπασχολούμενος ή επιχειρηματίας με στόχο την διεθνοποίηση.

Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των MME και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.

Περιγραφή Προγράμματος
Δράση «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των MME σε θέματα Εξωστρέφειας».
Η Δράση αφορά στην παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με €5 (μεικτά) ανά ώρα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

• 8 Βήματα για να Εξάγω
• Όροι Παράδοσης (INCOTERMS)
• Όροι Πληρωμής
• Δίκτυα Διανομής
• Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα
• Ηλεκτρονικό Τελωνείο
• Συσκευασία & Labeling προϊόντων
• Τιμολογιακή Πολιτική
• Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς
• Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές
• Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών
• Υγιεινή & Ασφάλεια

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
4. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
5. Πρόσφατη φωτογραφία
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΤΑΠ: Ηροδότου 6 & Κανάρη - Καλαμάτα

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 27210 24174, κα Θεοδωρακέα Κατερίνα

 

 

 

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.