ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΑΣ;

• Για το επίπεδο και τη θεματική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων 
• Για την άρτια επιστημονική κατάρτιση και την εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών
• Για το εξειδικευμένο και έμπειρο διοικητικό προσωπικό που εγγυάται άψογη οργάνωση
• Για την έμφαση που προσδίδει στη σωστή επιλογή του διδακτικού προσωπικού και την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης 
• Για τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στο ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον που καθορίζει την επιλογή της προτεινόμενης θεματολογίας 
• Για την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών που διασφαλίζεται από το υψηλό επίπεδο των συνεργατών μας (ΕΕΔΕ, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα)

Εμπιστευθείτε την ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και απαλλαγείτε από όλες τις έννοιες της οργάνωσης: δημιουργία, υποβολή, διαχείριση Φακέλου Προγράμματος Κατάρτιση, λειτουργικά έξοδα, εξοπλισμός αιθουσών, οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ.) Σχεδιασμό Προγράμματος, επιλογή, αμοιβές εκπαιδευτών και έξοδα εκπαιδευτικού υλικού, Γραμματειακή υποστήριξη – έξοδα Επικοινωνίας…

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ και στην περίπτωση αυτή η ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ όλες τις διαδικασίες προετοιμασίας και υποβολής των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ, παρακολούθησης, ελέγχου και αποπληρωμής τους. Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, εφόσον βέβαια έχετε ενταχθεί, ως επιχείρηση, στο μητρώο του ΟΑΕΔ και έχετε πάρει τους απαραίτητους κωδικούς.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
1. Καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45 από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτή 
2. Η μη χρηματοδότηση της επιχείρησης από άλλο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης 
3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζομένου στην συγκεκριμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,45%
Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται πάνω στο ετήσιο σύνολο της μισθοδοσίας και μπορεί κάθε εταιρία να το δαπανήσει για εκπαίδευση κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Τρόπος Υπολογισμού: μισθοδοσία εταιρίας 2 ετών * 0,45%

Copyright © 2021 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.