ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων, η βούληση μιας εταιρίας να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξει ανταγωνιστικές στρατηγικές καθορίζει τη μελλοντική επιτυχία της. Εκπαιδεύοντας τα στελέχη της, μια επιχείρηση κάνει τη σωστή επιλογή για:

• να εξασφαλίσει την επιτυχία στο αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον 
• να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα 
• να καλύψει τις αδυναμίες της 
• να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ σχεδιάζονται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και τα ερωτήματα των Επιχειρήσεων.

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση (εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων)

Στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, το ενδιαφέρον εντοπίζεται σε αυτή καθεαυτή τη μεμονωμένη επιχείρηση, στα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα, στους στόχους και στις ανάγκες της για την ανάπτυξη του δικού της τρόπου οργάνωσης και διοίκησης.
Επικεντρώνεται στο βασικό ερώτημα: Πώς τα στελέχη επιχειρήσεων μπορούν να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα, να πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης και να επιφέρουν ισορροπία ανάμεσα στους στόχους της επιχείρησης και στους προσωπικούς τους στόχους.

Ανοικτά Διεπιχειρησιακά Προγράμματα (εξειδικευμένα σεμινάρια ελεύθερης συμμετοχής) 

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων καλύπτουν κάθε δραστηριότητα του σύγχρονου Μάνατζμεντ. Είναι προγράμματα που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με στόχο την πρακτική διδασκαλία σε τομείς όπως: Managment, Marketing, Πωλήσεων, Πληροφορικής, Παραγωγής, Οικονομίας & Διοίκησης, Τεχνικά & Μεταφορών, Ποιότητας, Δημοσίων Σχέσεων, Προγράμματα γραμματέων, Οικονομικών Φοροτεχνικών κλπ. Επίσης, οι δέσμες αυτών των προγραμμάτων περιλαμβάνουν: Γενικό Μάνατζμεντ, προγράμματα Performax, Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ, Retailing, Μάνατζμεντ προσωπικού, Τραπεζικά Θέματα, Τουριστικά θέματα, Αγροτική Οικονομία, Σεμινάρια Γραμματέων κ.α. που καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας (αγροτικό, μεταποίηση, μεταφορές, περιβάλλον, ΑΠΕ, πράσινη ανάπτυξη κ.α.)

Μεταπτυχιακά προγράμματα - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα στοχεύουν στην εκπαίδευση μελλοντικών managers με την απόκτηση αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Έχουν το ιδιαίτερο πλεονέκτημα για τα ενεργά στελέχη ότι χωρίς να διακόψουν την καριέρα τους ή να στερηθούν για κάποιο διάστημα τα επαγγελματικά τους έσοδα μπορούν να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία. 
Στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης τα προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της επιχείρησης. Η οργάνωση και η υλοποίηση τους περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών: Έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης από εξειδικευμένους συμβούλους σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα

Σχεδιασμός του προγράμματος: εξετάζεται η δυνατότητα επιδότησης του προγράμματος από τον Ο.Α.Ε.Δ (ΛΑΕΚ, 0.45). Τη διαδικασία επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ χωρίς επιβάρυνση της επιχείρησης Θεματική του προγράμματος: Προετοιμάζεται η ύλη, η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος. Επιλέγονται οι κατάλληλοι εκπαιδευτές και τα εκπαιδευτικά μέσα. Διαμορφώνονται οι χώροι εκπαίδευσης.

Υλοποίηση-συντονισμός του προγράμματος: Η παρουσίαση του προγράμματος γίνεται από έμπειρους εκπαιδευτές και με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων overhead projectors, video projectors, την προβολή βιντεοταινιών, κλπ. Ακολουθούν ομαδικές και ατομικές ασκήσεις ανά ενότητα καθώς και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Αξιολόγηση του προγράμματος (έκθεση προς την Επιχείρηση): Η αξιολόγηση του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης γίνεται τόσο από την πλευρά των εκπαιδευομένων με την συμπλήρωση φύλλου αξιολόγησης του σεμιναρίου, όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτών για την συμμετοχή και την απόδοση της ομάδας των εκπαιδευομένων.

Έκθεση Αξιολόγησης του προγράμματος: Η έκθεση αυτή προκύπτει από την συνεργασία της Δ/νσης Εκπαίδευσης της ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με τους εισηγητές του προγράμματος και δίνεται ως μία συνολική εικόνα στην εταιρία για τα αποτελέσματα του προγράμματος, τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται αποκλειστικά για μια επιχείρηση η ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ εγγυάται την προστασία των εταιρικών δεδομένων που δίδονται προς αξιοποίηση.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να διερευνήσουμε από κοινού τις δυνατότητες συνεργασίας μας και να καλύψουμε πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης σας.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω!

H ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσουν πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, σας προσκαλούμε να μας προτείνετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο που αναζητείτε ή να μας στείλετε τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας.

Copyright © 2021 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.