Σύμφωνα με την υπ αριθμό ΔΠ/12236/17.05.2013 απόφαση της 64ης Συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με θέμα: «Επιλογή των εξεταστικών Κέντρων» διενέργειας εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης, το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πληροί τις προϋποθέσεις και έχει επιλεγεί ως Εξεταστικό Κέντρο Προκειμένου να διενεργήσει Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.