Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών


Η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στο άμεσο προσεχές διάστημα πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων στο πλαίσιο του έργου: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών  με τίτλους:

  1. Διοικητικό και Γραμματειακό Στέλεχος Επιχείρησης, θεματικό πεδίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 28 έως 29 ετών)
  2. Δημόσιες Σχέσεις- Επικοινωνία- Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών θεματικό πεδίο ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ (Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 28 έως 29 ετών)
  3. Ατομική και Επαγγελματική Συμβουλευτική θεματικό πεδίο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ μέχρι 29 ετών)
Copyright © 2021 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.