Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

kemea

Το KEK ETAΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Βάσει του Νόμου 2518/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3707/2008, το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να κατέχει άδεια εργασίας Α΄ ή Β΄ κατηγορίας, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή τίτλος σπουδών συναφής προς τον τομέα της ασφάλειας. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, βάσει της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., η άδεια εργασίας χορηγείται μετά την απόκτηση του προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 105 ωρών σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται σε πιστοποιημένους χώρους κατάρτισης με την χρήση των απαραίτητων οπτικοακουστικών βοηθημάτων (Η/Υ, video projector , προβολέας slides).

Με το πέρας της θεωρίας δίδεται από τον φορέα μας η σχετική «Βεβαίωση Κατάρτισης»,η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου οι υποψήφιοινα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις παρουσία εκπροσώπων του επίσημου Φορέα Πιστοποίησης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Το κόστος συμμετοχής για το πρόγραμμα κατάρτισης ανέρχεται σε 350€ / καταρτιζόμενο. Ειδικές τιμές για άνεργους και φοιτητές.

Για πληροφορίες/συμμετοχές επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελ/νήσου & Ιονίων Νήσων, Ηροδότου 6, Καλαμάτα, Τηλ 27210-24174

 

 

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.