Διοργάνωση ημέρας καριέρας, στα πλαίσια των δράσεων της Πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

 

topsa logo

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αριστομένης» σας καλεί στις 4 του μηνός Μαρτίου 2015 και ώρα 18:00 απογευματινή να συμμετάσχετε στην διεξαγωγή εκδήλωσης ημέρα καριέρας στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας (3ος όροφος).

Η δράση αναπτύσσεται στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ Μεσσηνίας.

Η οργάνωση ημέρας καριέρας με τίτλο  Career  days: A head start to a new business life  αποσκοπεί στην δικτύωση ωφελουμένων ανέργων με επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς στην προοπτική απασχόλησής τους. Η εκδήλωση αυτή που θα εντάσσεται στα τοπικά σχέδια δράσης θα παράσχει την δυνατότητα στους ωφελουμένους/ες του προγράμματος να έρθουν σε άμεση επαφή με στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που είτε αναζητούν προσωπικό είτε επιθυμούν να παρουσιάσουν το έργο τους, την δράση της επιχείρησης (αλλά και του κλάδου τους γενικότερα) καθώς και να συζητήσουν τις γενικότερες ευκαιρίες - δυνατότητες στο συγκεκριμένο πεδίο που αυτές δραστηριοποιούνται.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Copyright © 2019 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.