Δρόμοι Επιχειρηματικότητας

Messinian Business Routes

Εισαγωγή

Η θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας “Business Routes” είναι η πρώτη δομή υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στη Μεσσηνία.

Με όραμα ένα βιώσιμο μέλλον, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας δίνει βάρος στην πράσινη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις και στις νέες ανάγκες.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η καινοτομία, η συμπερίληψη, η τεχνολογία και η κοινωνική ευθύνη, αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας της “Business Routes”.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η θερμοκοιτίδα εδράζονται σε δύο βασικούς πυλώνες.

Περιγραφή της έννοιας της Βιωσιμότητας

Ο όρος βιωσιμότητα αναλύεται σε 3 πυλώνες με το ακρωνύμιο ESG:

Ο πυλώνας Environmental περιλαμβάνει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει μία επιχείρηση για την προστασία του περιβάλλοντος, ο πυλώνας Social περιλαμβάνει τις πρακτικές που υιοθετεί μία επιχείρηση με σκοπό να προσφέρει στην κοινωνία και ο πυλώνας Governance περιλαμβάνει πρακτικές εσωτερικής διακυβέρνησης με στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις αναφέρεται επίσης στην πρακτική της λειτουργίας και της λήψης αποφάσεων με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Περιλαμβάνει την εξέταση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη ζημιά στον πλανήτη και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ο όρος “βιωσιμότητα” μπορεί να αναφέρεται τόσο στη λειτουργία μιας επιχείρησης, όπως περιγράφεται παραπάνω, όσο και στο περιεχόμενό της, π.χ. μια επιχείρηση να έχει σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες ή προϊόντα βιώσιμα.

Πρόγραμμα “Green Rural Innovation”

Το πρόγραμμα «Green Rural Innovation” είναι ένα δωρεάν 4μηνο πρόγραμμα υποστήριξης της βιώσιμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας για τα επιχειρηματικά σχήματα που θα επιλέγουν, βάση κριτηρίων, από μια ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Αποστολή και στόχοι

Η σκέψη που οδήγησε σε αυτή την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, συνδέεται με μία σειρά από ερωτήματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματική – και όχι μόνο – κοινότητα. Κάποια από αυτά είναι:

1

Σε ποιο βαθμό εκμεταλλευόμαστε αποδοτικά και βιώσιμα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας;

Μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα;

2

Χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες αιχμής, αλλά και τη νέα γνώση εν γένει προς όφελός μας ή έχουμε μείνει πίσω;

Είναι οι πρακτικές που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές οι αποδοτικότερες σήμερα;

3

Είμαστε προστατευμένοι από εξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να πλήξουν – όπως έχει συμβεί πολλάκις στο παρελθόν – κάποια από τα βασικά μας προϊόντα και υπηρεσίες;

Οι πρακτικές μας είναι βιώσιμες;

Θα παραδώσουμε την περιοχή μας στην ίδια, καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση στις επόμενες γενιές;

4

Λαμβάνουμε υπόψη μας τις δημογραφικές μεταβολές;

Είμαστε έτοιμοι για αυτές;

Αποστολή αυτής της νέας προσπάθειας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας είναι να υποστηρίξει εσένα που θέλεις να επιχειρήσεις να αντιμετωπίσεις μία πρόκληση στο πνεύμα των παραπάνω – ή άλλων σχετικών – ερωτημάτων, ώστε να καταστεί η Μεσσηνία πιο βιώσιμη για αυτή και τις επόμενες γενιές.

Το περιεχόμενο του προγράμματος και τα οφέλη για σένα

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 μήνες και είναι χωρισμένο σε 2 φάσεις.

Στην πρώτη φάση, διάρκειας 2 μηνών, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις σύγχρονες επιχειρηματικές έννοιες και θα εκπαιδευτούν στη χρήση των απαραίτητων εργαλείων.

Στη δεύτερη φάση, των επόμενων 2 μηνών, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξατομικευμένη υποστήριξη από ειδικούς και μέντορες για να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα “Green Rural Innovation”:

Θα πάρεις μέρος σε εξειδικευμένα, στοχευμένα και πρακτικά Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις αλλά και να χαράξεις τον δικό σου επιχειρηματικό δρόμο.

Θα λάβεις Ατομική Συμβουλευτική

από έμπειρους, στο αντικείμενό τους, επιχειρηματίες/μέντορες.

Θα συμμετάσχεις στην κοινότητα «Messinian Business Community “

τα μέλη της οποίας θα παίρνουν μέρος σε κλειστές συναντήσεις και εκδηλώσεις σχετικές με την επιχειρηματικότητα.

Θα δικτυωθείς

με οργανισμούς υποστήριξης και χρηματοδότησης σχετικούς με τους στόχους σου.

Θα έχεις χώρο εργασίας – συνεργασίας

αν επιθυμείς, στον συνεργατικό χώρο «House by Phaos».

Θα έχεις υποστήριξη για πρόσβαση σε υποδομές και μη οικονομικούς πόρους

για να μπορέσεις να αναπτύξεις αποτελεσματικά την ιδέα σου.

Θα νιώσεις αυτοπεποίθηση

και θα αποκτήσεις αντοχές και γνώσεις.

Ο επιχειρηματικός δρόμος είναι συναρπαστικός και δύσκολος αλλά δεν χρειάζεται να είναι μοναχικός.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Η (υπάρχουσα ή υπό σύσταση) επιχείρηση δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στη Μεσσηνία ή με Μεσσηνιακά προϊόντα
30/100
Υπάρχει μια ξεκάθαρη ιδέα, παρόλο που καταλαβαίνουμε πως μπορεί να αλλάξει δραματικά στην πορεία
15/100
Το άτομο / η ομάδα έχει το χρόνο και τη διάθεση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα
25/100
Η ιδέα ενσωματώνει την έννοια της βιωσιμότητας
15/100
Η ιδέα έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας
15/100

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων - Timeline

Οι φάσεις
Αιτήσεις 1ου κύκλου

18.09.2023 με 15.10.2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου κύκλου

25.10.2023

Φάση 1η
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΟΥ

25.10.2023 με 25.12.2023

Φάση 2η
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΟΥ

01.01.2023 με 28.02.2024

Στοιχεία επικοινωνίας
Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την ομάδα του Messinian BusinessRoute στο 2721024174.