Τεχνικών ασφαλείας

Το  ΚΔΒΜ  ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης,  υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών 10 ωρών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους με τίτλο: «Επιμόρφωση Εργοδοτών σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας». Η ύπαρξη τεχνικού Ασφαλείας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο. Αν έχεις μια επιχείρηση […]