Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εξ ’αποστάσεως μοριοδοτούμενη επιμόρφωση 800 ωρών  σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςγια για όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές αλλά και σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντές – Υποδιευθυντές).   Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Μεσσηνίας, ανακοινώνουν την έναρξη νέου […]