Εξ ’αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Μεσσηνίας, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων». Η διάρκεια του σεμιναρίου ανέρχεται σε 150 ώρες ενώ οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η […]