Τεχνικών ασφαλείας

Το  ΚΔΒΜ  ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, προτίθεται στο άμεσο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 10ωρών με τίτλο: «Επιμόρφωση Εργοδοτών σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας». Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΥΑ 2465/69/9-2-2012 (ΦΕΚ205/B/2012) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να […]