Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων από το 1998

Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια

Σεμινάρια

Για εργαζόμενους

Για επιχειρήσεις

Για ανέργους

Μεταπτυχιακό e-Business and Digital Marketing

Καλέστε μας για οποιαδήποτε απορία