Ξεκινά το 2ο Πρόγραμμα Ανέργων Νέων για τον Τουρισμό για συνολικά 8.000 ωφελούμενους

Η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών απόφοιτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε θεματικά αντικείμενα συναφή με τις θέσεις πρακτικής άσκησης.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 1.100 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

  • 6.900 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 80 ωρών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 420 ωρών (3 μήνες), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική υποβολή στο www.insete-training.gr με μοριοδότηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 01 Ιουλίου 2015 και λήγει στις 31 Ιουλίου 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 27210 24174.

 Πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ.

 Πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά για αποφοίτους Υ.Ε.- Δ.Ε. - Μ.Ε. 

 Copyright © 2020 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.